Beste brs. en zrs.,

Hiebij de liturgie voor zondag 29 april

morgendienst
 
 
 
 
 
 
 
Middagdienst
 
Voorzang:  Ps. 146:4 
Zingen:  Ps. 93:1,4 
Zingen:  Ps. 57:2,7 (coll) 
Zingen:  Gebed des Heeren : 3,10 
Zingen:  Ps. 147:3 
Zingen:  Ps. 147:6 
Schriftlezing:  Matth. 28:1-10 / 16-20 
Tekst:  Matth. 28:16-18a  
Thema:  De Opgestane laat zich vinden 
Hier kunnen b.v.b. de punten geplaatst worden:  1. De vindplaats 2. De vinders