Beste brs. en zrs.,

Liturgie voor D.V. zondag 23 juni a.s.

Morgendienst

Voorzang:  WK 477

Zegen ons, Algoede
1.                                                               2.
Zegen ons, Algoede                                        Stort op onze bede,
neem ons in Uw hoede                                    in ons hart Uw vrede,
en verhef Uw aangezicht                                 en vervul ons met de kracht
over ons en geef ons licht.                              van Uw Geest bij dag en nacht.

3.
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw Naam ter eer!


Ps. 116: 1 en 10
Ps. 119: 9
Ps. 119: 18 en 66
Ps. 119: 83 en 86
Ps. 9: 1 en 2
Schriftlezing: Mattheus 22: 34-40
Tekst: Gelezen gedeelte
Thema: De samenvatting van de Wet

 

Middagdienst

Voorzang: WK 267

Neem mijn leven, laat het, Heer
1.                                                               3.

Neem mijn leven, laat het, Heer,                      Neem mijn stem, opdat mijn lied

toegewijd zijn aan uw eer.                              U, mijn Koning, hulde biedt.

Maak mijn uren en mijn tijd                            Maak, o Heer, mijn lippen rein,

tot uw lof en dienst bereid.                              dat zij uw getuigen zijn.

 

5.                                                               6.
Neem mijn wil en maak hem vrij,                     Neem ook mijn liefde, Heer,

dat hij U geheiligd zij.                                     ‘k leg voor U haar schatten neer.

Maak mijn hart tot uwe troon,                          Neem mijzelf en voor altijd

dat uw Heil’ge Geest er woon'.                         ben ik aan U toegewijd.

 

Ps. 147: 6 en 10
Ps. 119: 53 en 56
Ps. 19: 4 en 6
Ps. 86: 6
Ps. 17: 2 en 3
Schriftlezing:  Psalm 119: 97-112
Tekst: H. Cat., Zo. 34, v/a 92 en 93
Thema: De Wet als een licht 
1.            Heerlijk licht
2.            Ontdekkend licht
3.            Genezend licht.