Beste brs. en zrs.,

Hierbij de liturgieën voor a.s. zondag  15 oktober  Ds.H.K. Sok

Morgendienst

Voorzang: Abba Vader
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d' Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.


Ps. 98: 1 en 2
Ps. 81: 4
Ps. 105:  1 en 5 (vóór en na het dopen)
Ps. 25: 2 en 6
Ps. 103: 1
Ps. 81: 1 en 12
Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1 - 20
Tekst: 1 Samuël 1: 9a
Thema: De geschiedenis van de gelovige Hanna
1. Haar verdriet.
2. Haar geloof.

 

Middagdienst

Voorzang: Ps. 111: 6
Ps. 103: 2 en 4
Ps. 143: 1 en 10
Ps. 86: 8 en 6
Ps. 145: 3
Ps. 118: 1 en 14
Schriftlezing: Psalm 103: 8-13 en 1 Petrus 2: 19-25
Tekst: Galaten 5: 22
Thema: Geduld
1. God is geduldig
2. Christus is geduldig
3. De gelovige is geduldig